HNX30 182,92 0,45 0,24
HNX30TRI 238,06 0,58 0,24
Xây dựng 119,49 -0,89 -0,74
Tài chính 173,80 -1,10 -0,63
HNX Index 101,56 -0,37 -0,36
Large 154,45 -0,60 -0,39
Công nghiệp 181,48 0,84 0,46
Mid/Small 149,20 -0,39 -0,26
UPCoM Index 53,26 -0,03 -0,06
UPCOM Large Index 85,49 -0,07 -0,09
UPCOM Medium Index 116,94 -0,37 -0,32
UPCOM Small Index 102,70 0,41 0,40
VNX50 1.368,09 2,18 0,16
VNX Allshare 1.262,91 2,30 0,18
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>