HNX30 188,57 0,00 0,00
HNX30TRI 248,98 0,00 0,00
Xây dựng 121,44 0,00 0,00
Tài chính 175,77 0,00 0,00
HNX Index 103,95 0,00 0,00
Large 157,68 0,00 0,00
Công nghiệp 177,97 0,00 0,00
Mid/Small 154,54 0,00 0,00
UPCoM Index 55,39 0,00 0,00
UPCOM Large Index 88,07 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 125,74 0,00 0,00
UPCOM Small Index 106,34 0,00 0,00
VNX50 1.421,30 0,00 0,00
VNX Allshare 1.311,67 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>