HNX30 259,59 0,87 0,34
HNX30TRI 327,36 1,10 0,34
Xây dựng 146,21 -0,51 -0,35
Tài chính 252,80 1,24 0,49
HNX Index 134,86 0,76 0,57
Large 214,01 1,61 0,76
Công nghiệp 214,14 -1,31 -0,61
Mid/Small 166,68 -0,42 -0,25
UPCoM Index 60,99 -0,12 -0,20
UPCOM Large Index 105,99 -0,26 -0,25
UPCOM Medium Index 114,52 -0,31 -0,27
UPCOM Small Index 101,10 0,14 0,14
VNX50 1.775,88 8,18 0,46
VNX Allshare 1.608,22 4,53 0,28
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>