HNX30 190,70 -0,03 -0,01
HNX30TRI 253,70 -0,03 -0,01
Xây dựng 132,75 0,04 0,03
Tài chính 162,50 -0,84 -0,51
HNX Index 103,24 -0,26 -0,25
Large 156,39 -0,54 -0,35
Công nghiệp 187,14 0,48 0,25
Mid/Small 154,32 0,27 0,17
UPCoM Index 57,97 0,03 0,06
UPCOM Large Index 91,43 0,06 0,07
UPCOM Medium Index 136,36 0,26 0,19
UPCOM Small Index 107,68 -0,30 -0,28
VNX50 1.473,83 -3,07 -0,21
VNX Allshare 1.354,36 -2,95 -0,22
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>