HNX30 212,78 2,87 1,37
HNX30TRI 287,14 4,02 1,42
Xây dựng 111,11 0,90 0,82
Tài chính 208,31 1,59 0,77
HNX Index 108,70 1,66 1,55
Large 169,91 3,05 1,83
Công nghiệp 176,68 0,12 0,07
Mid/Small 140,71 0,13 0,09
UPCoM Index 54,47 0,23 0,42
UPCOM Large Index 82,97 0,55 0,66
UPCOM Medium Index 142,43 -0,16 -0,11
UPCOM Small Index 105,72 0,19 0,18
VNX50 1.322,22 3,13 0,24
VNX Allshare 1.212,30 3,64 0,30
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>