HNX30 191,33 0,09 0,05
HNX30TRI 250,00 0,12 0,05
Xây dựng 120,14 -0,04 -0,03
Tài chính 186,51 -0,06 -0,03
HNX Index 105,79 0,04 0,04
Large 161,05 0,03 0,02
Công nghiệp 181,57 -0,29 -0,16
Mid/Small 154,76 0,19 0,13
UPCoM Index 55,99 -0,01 -0,02
UPCOM Large Index 89,82 0,02 0,03
UPCOM Medium Index 125,39 -0,39 -0,31
UPCOM Small Index 105,43 0,02 0,02
VNX50 1.446,20 5,09 0,35
VNX Allshare 1.333,04 3,81 0,29
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>