HNX30 195,80 -1,02 -0,52
HNX30TRI 256,44 -1,34 -0,52
Xây dựng 122,24 1,06 0,88
Tài chính 183,39 -1,27 -0,69
HNX Index 106,28 -0,03 -0,03
Large 162,14 -0,13 -0,08
Công nghiệp 181,08 0,04 0,02
Mid/Small 154,00 0,31 0,20
UPCoM Index 55,39 0,08 0,14
UPCOM Large Index 88,60 0,39 0,44
UPCOM Medium Index 124,78 -0,46 -0,37
UPCOM Small Index 104,96 -0,58 -0,55
VNX50 1.478,79 -1,80 -0,12
VNX Allshare 1.359,05 -2,30 -0,17
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>