HNX30 183,12 -2,79 -1,50
HNX30TRI 245,28 -3,74 -1,50
Xây dựng 120,67 -0,44 -0,37
Tài chính 169,82 -1,51 -0,88
HNX Index 103,09 -1,66 -1,58
Large 156,43 -3,04 -1,91
Công nghiệp 183,13 -0,69 -0,38
Mid/Small 153,14 -0,01 -0,01
UPCoM Index 56,40 -0,17 -0,30
UPCOM Large Index 88,00 -0,45 -0,51
UPCOM Medium Index 140,62 -0,12 -0,09
UPCOM Small Index 104,90 0,45 0,43
VNX50 1.466,13 -12,62 -0,85
VNX Allshare 1.338,53 -11,20 -0,83
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>