HNX30 186,46 -0,08 -0,04
HNX30TRI 248,19 -0,10 -0,04
Xây dựng 128,36 -1,32 -1,02
Tài chính 158,12 -1,38 -0,87
HNX Index 101,55 -0,66 -0,65
Large 153,52 -1,14 -0,74
Công nghiệp 185,17 0,51 0,28
Mid/Small 153,12 -0,42 -0,27
UPCoM Index 56,28 -0,26 -0,46
UPCOM Large Index 88,11 -0,44 -0,50
UPCOM Medium Index 135,87 -0,53 -0,39
UPCOM Small Index 105,63 -0,34 -0,32
VNX50 1.484,45 -0,50 -0,03
VNX Allshare 1.356,85 -0,84 -0,06
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>