HNX30 188,01 0,50 0,27
HNX30TRI 251,83 0,67 0,27
Xây dựng 122,31 0,57 0,46
Tài chính 173,22 0,15 0,09
HNX Index 105,96 -0,07 -0,06
Large 161,30 0,01 0,01
Công nghiệp 187,48 -0,91 -0,48
Mid/Small 155,03 -0,64 -0,41
UPCoM Index 57,05 0,05 0,08
UPCOM Large Index 89,25 -0,06 -0,06
UPCOM Medium Index 141,65 0,71 0,51
UPCOM Small Index 105,28 0,12 0,11
VNX50 1.519,74 2,46 0,16
VNX Allshare 1.381,72 2,01 0,15
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>