Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/11/2019
Giá trị 245,28
Thay đổi (theo điểm) -3,74
% thay đổi -1,5
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 32.218.296.103,34
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 263,44 (Ngày 18/03/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 233,41 (Ngày 03/01/2019)