Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/11/2019
Giá trị 103,09
Thay đổi (theo điểm) -1,66
% thay đổi -1,58
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 98.880.011.901,11
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 110,88 (Ngày 18/03/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 99,97 (Ngày 10/09/2019)