Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/11/2019
Giá trị 183,12
Thay đổi (theo điểm) -2,79
% thay đổi -1,5
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 32.218.296.103,34
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 202,09 (Ngày 18/03/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 179,55 (Ngày 03/01/2019)