Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 25/06/2018 12.500.000 12.500.000
2 NRC CTCP Bất động sản Netland 05/04/2018 12.000.000 12.000.000
3 NAP Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 27/03/2018 21.517.200 21.517.200
4 X20 CTCP X20 05/02/2018 17.250.000 17.250.000
5 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP 18/01/2018 41.908.000 41.853.700
6 KHS CTCP Kiên Hùng 26/12/2017 10.700.000 10.700.000
7 CAG CTCP Cảng An Giang 04/12/2017 13.800.000 13.800.000
8 CIA CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 29/11/2017 9.599.982 9.599.982
9 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest 28/11/2017 160.000.000 160.000.000
10 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt 16/11/2017 20.000.000 20.000.000
    Tổng số 18 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>