Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 20.000 22.000 18.000 20.000 22.000 22.000 20.000 2.000 10
2 ACB 34.200 37.600 30.800 34.500 34.500 35.200 34.200 300 0,88
3 ACM 700 800 600 700 800 800 700 100 14,29
4 ADC 18.500 20.300 16.700 18.500 18.500 18.500 18.500 0 0
5 ALT 12.700 13.900 11.500 - 12.700 - - 0 0
6 ALV 3.900 4.200 3.600 3.800 3.900 3.900 3.700 0 0
7 AMC 19.500 21.400 17.600 - 19.500 - - 0 0
8 AME 13.900 15.200 12.600 14.000 15.200 15.200 14.000 1.300 9,35
9 AMV 14.500 15.900 13.100 14.500 14.800 14.800 14.500 300 2,07
10 API 22.600 24.800 20.400 22.500 24.700 24.700 22.500 2.100 9,29
  Tổng số 377 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>