Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 32.400 35.600 29.200 32.400 31.700 32.500 31.500 -700 -2,16
2 ACM 1.700 1.800 1.600 1.700 1.700 1.800 1.700 0 0
3 ADC 16.400 18.000 14.800 - 16.400 - - 0 0
4 ALT 13.500 14.800 12.200 - 13.500 - - 0 0
5 ALV 12.900 14.100 11.700 12.700 14.100 14.100 12.700 1.200 9,3
6 AMC 26.000 28.600 23.400 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0
7 AME 4.400 4.800 4.000 - 4.400 - - 0 0
8 AMV 14.700 16.100 13.300 14.700 15.000 15.000 14.700 300 2,04
9 API 30.400 33.400 27.400 33.400 31.000 33.400 31.000 600 1,97
10 APP 10.000 11.000 9.000 - 10.000 - - 0 0
  Tổng số 378 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>