Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 8.900 9.700 8.100 8.900 8.700 8.900 8.700 -200 -2,25
2 ACB 24.000 26.400 21.600 24.000 23.200 24.000 23.100 -800 -3,33
3 ACM 400 500 300 500 400 500 400 0 0
4 ADC 16.000 17.600 14.400 15.800 15.800 15.800 15.800 -200 -1,25
5 ALT 13.200 14.500 11.900 13.200 13.200 13.200 13.200 0 0
6 AMC 17.500 19.200 15.800 - 17.500 - - 0 0
7 AME 6.400 7.000 5.800 - 6.400 - - 0 0
8 AMV 20.900 22.900 18.900 20.700 20.900 20.900 20.100 0 0
9 API 12.000 13.200 10.800 - 12.000 - - 0 0
10 APP 7.000 7.700 6.300 - 7.000 - - 0 0
  Tổng số 366 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>