Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 43.700 48.000 39.400 43.700 44.500 45.300 43.700 800 1,83
2 ACM 1.200 1.300 1.100 1.200 1.300 1.300 1.200 100 8,33
3 ADC 17.000 18.700 15.300 - 17.000 - - 0 0
4 ALT 11.900 13.000 10.800 - 11.900 - - 0 0
5 ALV 8.900 9.700 8.100 8.700 8.800 8.900 8.500 -100 -1,12
6 AMC 24.000 26.400 21.600 - 24.000 - - 0 0
7 AME 12.800 14.000 11.600 14.000 14.000 14.000 14.000 1.200 9,38
8 AMV 15.200 16.700 13.700 15.200 15.500 15.800 15.200 300 1,97
9 API 31.200 34.300 28.100 32.000 30.500 34.300 29.700 -700 -2,24
10 APP 9.900 10.800 9.000 - 9.900 - - 0 0
  Tổng số 386 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>