Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 16.000 18.400 13.600 16.100 16.300 16.000 16.300 15.700 0 0
2 ABI 23.400 26.900 19.900 24.200 23.900 24.000 24.200 23.900 600 2,56
3 AC4 13.600 15.600 11.600 - 13.600 13.600 - - 0 0
4 ACE 27.500 31.600 23.400 25.100 26.100 27.100 27.500 25.100 -400 -1,45
5 ACS 12.000 13.800 10.200 - 12.000 12.000 - - 0 0
6 ACV 92.000 105.800 78.200 95.000 93.000 92.600 97.000 92.000 600 0,65
7 ADP 29.100 33.400 24.800 - 29.000 29.100 - - 0 0
8 AFC 10.000 11.500 8.500 - 10.000 10.000 - - 0 0
9 AFX 5.000 5.700 4.300 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 700 14
10 AG1 12.000 13.800 10.200 - 12.000 12.000 - - 0 0
  Tổng số 716 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>