Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 17.300 19.800 14.800 17.300 17.200 17.300 17.500 17.200 0 0
2 ABI 28.500 32.700 24.300 29.300 32.700 31.500 32.700 29.000 3.000 10,53
3 AC4 16.200 22.600 9.800 - 16.200 16.200 - - 0 0
4 ACE 28.700 33.000 24.400 26.500 25.800 25.900 26.500 25.800 -2.800 -9,76
5 ACS 12.000 13.800 10.200 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -1.000 -8,33
6 ACV 68.400 78.600 58.200 68.200 68.800 68.300 68.800 68.000 -100 -0,15
7 ADP 30.700 35.300 26.100 - 30.700 30.700 - - 0 0
8 AFC 12.500 14.300 10.700 - 12.500 12.500 - - 0 0
9 AFX 3.800 4.300 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 100 2,63
10 AGP 23.700 27.200 20.200 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 800 3,38
  Tổng số 647 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>