Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 6.900 7.900 5.900 6.900 6.800 6.800 6.900 6.800 -100 -1,45
2 ABI 23.900 27.400 20.400 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900 1.000 4,18
3 ABR 5.600 6.400 4.800 - 5.700 5.600 - - 0 0
4 AC4 6.000 6.900 5.100 - 6.000 6.000 - - 0 0
5 ACE 24.500 28.100 20.900 - 24.500 24.500 - - 0 0
6 ACS 13.500 15.500 11.500 - 13.500 13.500 - - 0 0
7 ACV 80.600 92.600 68.600 82.000 80.700 81.200 82.000 80.600 600 0,74
8 ADP 20.000 23.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 -3.000 -15
9 AFC 10.000 11.500 8.500 - 10.000 10.000 - - 0 0
10 AFX 3.100 3.500 2.700 - 3.100 3.100 - - 0 0
  Tổng số 761 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>