HNX30 183,63 0.00 0.00
HNX30TRI 234,47 0.00 0.00
Xây dựng 113,96 0.00 0.00
Tài chính 183,63 0.00 0.00
HNX Index 103,12 0.00 0.00
Large 155,68 0.00 0.00
Công nghiệp 182,79 0.00 0.00
Mid/Small 157,05 0.00 0.00
VNX50 1.393,86 0.00 0.00
VNX Allshare 1.285,01 0.00 0.00
UPCoM Index 49,30 0.00 0.00
UPCOM Large Index 77,40 0.00 0.00
UPCOM Medium Index 114,33 0.00 0.00
UPCOM Small Index 97,46 0.00 0.00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
AAV 0 -
ACB 0 -
ACM 0 -
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
ABC 0 -
ABI 0 -
ABR 0 -
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Upcom CDP 18.270.000 13/07/2018
Upcom STT 8.000.000 13/07/2018
Upcom X26 5.000.000 09/07/2018
Upcom CCM 6.199.900 06/07/2018
Upcom STW 15.863.133 06/07/2018
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
UPCoM HBW 6.679.289 18/07/2018
Niêm yết TDT 8.015.040 18/07/2018