• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Pin Hà Nội Cổ phần 72.539.110.000 1.523.433 16/12/2019
2 Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng Cổ phần 67.454.800.000 3.440.452 16/12/2019
3 Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội Cổ phần 120.270.860.000 3.247.246 05/12/2019