• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Cổ phần 3.080.000.000.000 13.251.695 20/11/2017
2 Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng Cổ phần 604.921.000.000 6.600.000 20/11/2017
3 Công ty TNHH MTV 145 Cổ phần 29.769.700.000 1.680.306 16/11/2017