• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An Cổ phần 373.859.830.000 9.372.666 23/07/2018
2 Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh Cổ phần 19.500.000.000 1.763.000 20/07/2018