• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long Phần vốn góp 68.800.000.000 45.600.000.000 15/03/2018
2 Viện dệt may Cổ phần 50.000.000.000 2.263.000 12/03/2018
3 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình Cổ phần 66.792.897.475 1.603.000 26/02/2018