Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 15/11/2019 16:49 Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
2 11/11/2019 16:35 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
3 07/11/2019 17:16 Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận
4 06/11/2019 13:43 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
5 28/10/2019 17:01 Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Haneco do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu
6 28/10/2019 09:23 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu
7 23/10/2019 14:16 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phong điện Thuận Bình
8 10/10/2019 16:21 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu
9 10/10/2019 15:19 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
10 09/10/2019 18:42 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  Tổng số 699 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>