KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình Cổ phần 4.075.000 4.075.000 73.129.500.000 28/10/2019
2 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) Cổ phần 2.495.873 2.495.873 77.372.063.000 10/10/2019
3 Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị Cổ phần 2.400.000 2.400.000 38.633.573.200 03/10/2019
4 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà Cổ phần 299.338 299.338 48.492.756.000 27/09/2019
5 Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang Cổ phần 1.246.320 1.246.320 19.317.960.000 06/09/2019
6 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn Cổ phần 1.015.644 1.015.644 22.836.824.600 06/09/2019
7 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Cổ phần 18.750.000 16.250.000 219.050.000.000 23/08/2019
8 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ Cổ phần 221.087 221.087 7.843.490.870 10/07/2019
9 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng Cổ phần 900.411 900.411 102.406.730.700 10/07/2019
10 Công ty Cổ phần Bột giặt NET Cổ phần 3.359.000 3.359.000 103.793.100.000 10/07/2019
  Tổng số 76 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>