16 07/2018
Hơn 18,2 triệu cổ phiếu công ty Dược Codupha chính thức lên sàn UPCoM Hơn 18,2 triệu cổ phiếu công ty Dược Codupha chính thức lên sàn UPCoM

Ngày 13/7/2018, CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha đã đưa 18,27 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 182,7 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.

12 07/2018
Năm 2018, SGDCK Hà Nội miễn phí dịch vụ thông tin đối với Công ty niêm yết/đăng ký giao dịch Năm 2018, SGDCK Hà Nội miễn phí dịch vụ thông tin đối với Công ty niêm yết/đăng ký giao dịch

Với mục tiêu hỗ trợ công ty niêm yết/công ty đăng ký giao dịch (ĐKGD) tại SGDCK Hà Nội hoàn thiện kênh thông tin với nhà đầu tư, năm 2018 SGDCK Hà Nội thực hiện cung cấp dịch vụ miễn phí với các gói tin được thiết kế dành riêng cho công ty niêm yết/ĐKGD trên SGDCK Hà Nội.

11 07/2018
Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh chào bán 90,41% vốn điều lệ  với giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh chào bán 90,41% vốn điều lệ với giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần

Ngày 20/7 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 1,763 triệu cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần.